Materiële welvaart wordt traditioneel gezien als de belangrijkste graadmeter van welvaart. Het gaat over de beschikbare middelen waarmee mensen kunnen voorzien in hun (dagelijkse en niet-dagelijkse) levensbehoeften. Brede welvaart gaat verder dan materiele welvaart en neemt ook niet-materiele aspecten mee. Toch horen de materiele aspecten thuis in de meting van kwaliteit van leven in de regio. Het model Brede Welvaart van het CBS hanteert twee indicatoren voor het monitoren van materiële welvaart in de regio. Te weten:

(a)    Bruto Binnenlands product per inwoner

(b)    Mediaan besteedbaar inkomen;

We lichten verderop in deze bijdrage de indicatoren uit de regionale monitor brede welvaart van het CBS uit voor de provincie Zeeland. Hoe staat Zeeland ervoor? Welke ontwikkelingen zien we? Wat kunnen we hieruit leren?

Lees de volledige publicatie hier.