Burgerparticipatie

Doel

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of woonomgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk, verlenen mantelzorg, organiseren lokale acties en/of praten mee om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Wie zijn de actieve (en niet-actieve) burgers? Wat doen zij vooral? Hoe staat het met de (bereidheid tot) burgerparticipatie bij jonge mensen? Welke regionale verschillen (stedelijk/landelijk gebied) zien we? En welke onderwerpen op verschillende beleidsterreinen moeten vooral, volgens de inwoners, opgepakt worden?

Het onderzoek geeft een eerste stand van zaken als het gaat om burgerparticipatie in Zeeland.

Opdrachtgever

Dit onderzoek is in opdracht van Provincie Zeeland.

Periode

De uitvoering van het onderzoek staat gepland voor de tweede helft van 2022.

Publicaties

Publicaties volgen nog.

Meer informatie

Contactpersoon voor dit onderzoek is Ruben De Cuyper (r.h.de.cuyper@hz.nl).