Arbeidsmarkt

Havenwerk.jpg

In Zeeland is er behoefte aan toegankelijke, actuele en kwalitatief goede arbeidsmarktinformatie. In het kader van de Data Alliantie Zeeland (DAZ) werken Provincie Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, UWV en Hogeschool Zeeland samen aan een centraal overzicht voor toegankelijke arbeidsmarktinformatie. HZ-Kenniscentrum Zeeuwse samenleving is coördinator en eerste aanspreekpunt binnen deze data-alliantie voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Naast deze coördinerende rol doet het kenniscentrum ook verdiepend arbeidsmarktonderzoek. Zie ook Verdieping Zeeuwse arbeidsmarkt.

Doel

Om een goed beeld te krijgen van de regionale arbeidsmarkt is het belangrijk dat kennispartners in de regio puzzelstukken aanleveren om de puzzel rond de arbeidsmarkt te leggen. De DAZ streeft naar één centraal overzicht van relevante, actuele, overzichtelijke en kwalitatief goede arbeidsmarktinformatie voor Zeeland. Insteek hierbij is dat de Zeeuwse kennispartners elkaar aanvullen, versterken en een gezamenlijke onderzoeksagenda opstellen.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland

Periode

In 2022 is de uitvoering gestart. In 2020 en 2021 zijn de voorbereidende stappen gezet.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties.

Meer informatie

Contactpersoon voor dit project is Luc Verschuren (l.b.c.verschuren@hz.nl).